Personvernerklæring og bruk av informasjonskapsler

Bølgen bad & aktivitetssenter / Drøbak Frogn Idrettsarena KF skal behandle personopplysninger i tråd med det til enhver tid gjeldende norske regelverk.

For oss er det viktig at våre kunder vet hva slags personopplysninger vi samler inn, hvorfor, samt hvordan vi håndterer disse. Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson, f.eks. adresse, epostadresse og telefonnummer.

Hvilke personopplysninger samler vi inn og hvorfor?

Nettsider:
Bølgen bad & aktivitetssenter bruker ikke cookies på sine hjemmesider http://mntuxitmfrzxljjz.prev.site
Bølgen bad & aktivitetssenter bruker cookies på sine sider for kjøp av produkter og booking av tjenester https://bolgenbad.brponline.se
Hva vi lagrer i informasjonskapsler (cookies):
Vi lagrer informasjon på datamaskinen din for å være sikre på at besøket ditt på denne siden skal gå så smidig som mulig. Informasjonen som lagres er assosiert med besøket ditt og de valgene du gjør her. Akkurat nå lagrer vi info som:
Påloggingshjelp for brukeren du vil skal bli husket når du logger inn og de filter som du har valgt.

Kundehenvendelser:
Når du henvender deg til oss med en forespørsel via e-post, telefon, eller på annen måte, vil personopplysninger om deg kunne nedtegnes eller lagres for å kunne svare på og å følge opp din henvendelse. Du kan i den forbindelse gi et samtykke eller ei til å motta videre informasjon fra oss via vårt nyhetsbrev.

Når du melder din interesse for produkter fra Bølgen bad & aktivitetssenter lagrer vi ditt navn, din adresse, og din e-postadresse, evt. også ditt mobilnummer. Dette med det formål å registrere riktig person, samt for å kunne sende deg detaljert oppfølgingsinformasjon om produkter.

Når du melder din interesse i næringsspørsmål lagrer vi ditt navn, firmanavn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Dette med det formål å registrere riktig kontaktperson, for å kunne sende deg detaljert oppfølgingsinformasjon, eventuelt tilbud, samt kunne fakturere riktig person/firma.

Vi selger aldri videre data om deg.

Vår bruk av databehandlere:
Vi anvender eksterne virksomheter til å føre regnskap, samt til å foreta drift av våre IT-systemer, faktureringssystemer og hjemmesider. Disse virksomheter vil kunne komme i berøring med persondata vi har om deg, og det inngås derfor avtaler med dem om deres behandling av data i tråd med det offentlig gjeldende personvernreglementet. Disse virksomhetene er databehandlere og utfører bare arbeid på vår instruks. Dersom de har mistanke om at norsk regelverk ikke følges, har de plikt til å melde fra til tilsynsmyndighetene.

Dine rettigheter:
Du har til enhver tid rett til innsyn i hvordan vi behandler og lagrer dine opplysninger. Ønsker du å se hvilke data vi lagrer om deg, tar du direkte kontakt med oss (se nedenfor).
Retten til korrigering. Dersom du mener at data vi har om deg er ufullstendige eller ikke er korrekte, har du rett til å be om at disse blir justert.

Retten til sletting. Du har rett til å be om å få slettet hvilke som helst personopplysninger behandlet av oss, bortsett fra i følgende situasjoner:

a) Du har uoppgjort gjeld hos Bølgen bad & aktivitetssenter eller
b) Gjelden din har blitt solgt til en tredjepart i løpet av de siste tre årene eller
c) Dersom du har løpende kundeforhold hos oss, vil vi beholde personopplysningene dine i forbindelse med transaksjonen av denne. Dette for å overholde bokføringsreglene og å kunne levere deg tjenesten.

  • Retten til å begrense behandlingen til oppbevaring. Du har rett til å be om at Bølgen bad & aktivitetssenter begrenser behandlingen av personopplysningene dine til kun å bli anvendt for oppbevaring, ikke til aktiv bruk.
  • Retten til overførbarhet. Du kan rette forespørsel om å få overført en kopi av opplysningene vi har om deg. Dette i en strukturert, alminnelig og maskinlesbar stand til deg eller en annen part.
  • Retten til innsigelse. Du har til enhver tid rett til å gjøre innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger.
  • Retten til å tilbakekalle samtykke. Du kan til enhver tid trekke tilbake samtykke du har gitt oss for mottak av nyhetsbrev.
  • Retten til å klage. Du har til enhver tid rett til å sende en klage til Datatilsynet i Norge om Bølgen bad & aktivitetssenter sin behandling av dine personopplysninger.

Kontaktopplysninger:
Ved utøvelse av dine rettigheter (se kapitlet over), skal du primært henvende deg til bolgen@mntuxitmfrzxljjz.prev.site eller 64 90 62 80

Endringer i vår personvernpolitikk:
Vi er til enhver tid berettiget til å foreta endringer i vår politikk dersom norsk regelverk krever dette på områder hvor vi har/kommer til å ha virksomhet. Våre kunder vil i så fall finne oppdatert personvernerklæring via vår hjemmeside.

Nyhetsbrev:
Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev til deg som har bedt om abonnement via våre nettsider (Bølgen klubben) eller du har ett kundeforhold med Bølgen bad & aktivitetssenter. Dersom du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev finner du link til av melding i nyhetsbrevet du mottar.

Kunde og abonnementsvilkår:
Våre oppdaterte kunde- og abonnementsvilkår for Bølgen bad & aktivitetssenter finner du via Mine Sider https://bolgenbad.brponline.se

Versjon
Personvernerklæringen du nå leser er versjon 1 av en slik erklæring, datert 1. juli 2018.