Kunde- og abonnementsvilkår

Når du registrerer deg på våre nettsider for å kjøpe et abonnement eller et kurs blir du registrert som kunde på Bølgen bad & aktivitetssenter. Hver person kan kun ha ett kundeforhold registrert på seg. Hver kunde kan ha flere forskjellige abonnement knyttet til seg i tillegg til diverse kurs.

Bølgen bad & aktivitetssenter tilbyr produkter og tjenester for å bedre folkehelsen. Vi ønsker å tilby best mulige produkter og tjenester for våre kunder, og vi imøteser gjerne tips til hvordan vi kan tilrettelegge og justere vårt tilbud til våre kunder.

PS! På grunn av forsinkelsene ved Bølgen gjelder foreløpig at abonnement knyttet til nye Bølgen ikke starter å løpe før du selv kan møte opp der og igangsetter abonnementet.

Abonnement og kurs knyttet til Seiersten Bad og Aktiv mens vi venter løper fra den dagen du melder deg inn. Kursavgift betales ved påmelding.

Bølgen bad & aktivitetssenter har ingen aldergrense. For å bade alene må du ha fylt 12 år eller fylle 12 år inneværende år. Dersom du er under 16 år og ønsker å bli medlem, ta direkte kontakt med resepsjonen og ha med en signert godkjennelse fra dine foreldre. Fra og med fylte 14 år kan du delta på gruppetimer.

ADGANG TIL SEIERSTEN BAD
Pass alltid på at du har med adgangsarmbåndet ditt. Dette fungerer som adgangskort og skapnøkkel ved besøk. Om armbåndet mistes eller skades, vil nytt bli utstedt mot et gebyr på kr 100,-. Adgangsarmbånd får du ved første besøket i badet.

Ved oppsigelse av abonnement skal armbåndet leveres inn ellers vil du bli belastet kr 100.
Som kunde hos Bølgen bad & aktivitetssenter får du tilgang til gruppetimer, yoga, bad eller kursgrupper i henhold til det abonnementet eller kurset du har kjøpt.

Alle abonnement eller kurs du tegner hos Bølgen bad & aktivitetssenter er personlige og adgangsarmbåndet skal ikke gis bort, lånes bort eller overlates til andre. Det er heller ikke tillatt å slippe inn uvedkommende ved hjelp av eget adgangsarmbånd. Brudd på disse retningslinjene anses som brudd på denne avtalen og kan resultere i at ditt medlemskap blir avsluttet umiddelbart uten noen refusjon.

ADMINISTRASJON AV DITT KUNDEFORHOLD
Bølgen bad & aktivitetssenter er avhengig av å til enhver tid ha korrekte kundeopplysninger på deg. Du kan selv administrere sitt kundeforhold på «Mine sider» via våre nettsider www.bolgenbad.no. Som kunde er du ansvarlig for å holde din kundeinformasjon oppdatert til enhver tid. Alle henvendelser vedrørende ditt kundeforhold kan rettes til kundeservice. Telefonnummer og mailadresse finner du på våre websider www.bølgenbad.no.
Alle abonnement har forskuddsvis betaling den 20. i hver måned. Ved oppsigelse av et abonnement må abonnementet sies opp senest innen den 1. i hver måned. Abonnementet med tilhørende forpliktelser vil løpe ut påfølgende måned etter oppsigelsen. Oppsigelsen skal skje ved personlig oppmøte eller skriftlig til bolgen@mntuxitmfrzxljjz.prev.site

FRYS AV FORHÅNDSBETALT ABONNEMENT
Det er mulig å fryse et abonnement i inntil 3 måneder av gangen. Frysingen må registreres før den 1. i måneden før ønsket fryseperiode starter, og fryseperioden skal alltid være i hele måneder. Ved frysing av årskort, 3- eller 6 månedskort skal årsak dokumenteres og gyldig årsak er skade, sykdom, barselpermisjon, militærtjeneste eller studier/arbeid utenbys. Prisen for frysing av denne typen kort finnes på våre nettsider. Dersom du er over 67 år og har årskort, kan du fryse abonnementet ditt uten dokumentasjon.

BETALING
Som kunde hos Bølgen bad & aktivitetssenter med månedsabonnement aksepterer du at betalingskortet ditt belastes med den avtalte abonnementsavgift den 20. i hver måned. Du er selv ansvarlig for å til enhver tid ha korrekte betalingsopplysninger og alltid påse at betalingskortet er gyldig. Betalingsopplysningene kan du endre ved å kontakte kundeservice. For kjøp av andre tjenester godkjenner du også som kunde at kjøp godkjent av deg kan trekkes direkte fra det samme kortet som du har registrert.

Bølgen bad & aktivitetssenter sender ut påminnelser via mail og SMS for ubetalte kjøp, samt varsel om automatisk utmeldelse, dersom betaling uteblir. Etter ett varsel sendes utestående beløp til inkasso.

ANGRERETT
Ved tegning av abonnement eller kurs via Internett har du som kunde 4 dagers ubetinget angrerett. Etter angrerettloven kap 4, §18, kan kunden gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager fra den dagen bekreftelsen på inngått avtale, angrerettskjema og de foreskrevne opplysningene om angrerett er mottatt. Melding om bruk av angreretten må gis til Bølgen bad & aktivitetssenter innen fristen, og kan sendes på e-post til bolgen@mntuxitmfrzxljjz.prev.site.Link til skjema for angrerett.

Angrefristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp. Du som kunde bør sørge for at dette kan dokumenteres.

Du kan benytte tilbudene du har kjøpt hos Bølgen bad & aktivitetssenter når du har mottatt bekreftelse for kjøp. Dersom du benytter Bølgen bad & aktivitetssenter før utløpet av angrefristen må du betale denne bruken dersom angreretten benyttes, jfr. angrerettloven § 20. Prisen du belastes er kr. 100,- per gang. Hvis adgangsarmbånd er utlevert, må denne returneres dersom angreretten benyttes ellers vil du bli belastet kr 100 for adgangsarmbåndet.

SIKKERHET, TRIVSELSREGLER OG BADEREGLER
Kunder hos Bølgen bad & aktivitetssenter skal gjøre seg kjent med Sikkerhetsplanen for treningslokalene og badet. Dette er en tegning av lokalene med informasjon om nødutganger, brannelementer, calling-stasjoner, førstehjelpsskrin og informasjon om hvordan du skal forholde deg til ulike hendelser som kan skje der du trener / bader.

Bad og trening hos Bølgen bad & aktivitetssenter skjer på eget ansvar, og du har selv ansvar for eiendeler du medbringer til senteret. Mens du trener, skal private eiendeler oppbevares i låsbart skap som åpnes og lukkes med adgangsarmbåndet.

Som kunde hos Bølgen bad & aktivitetssenter forplikter du deg til å følge de til enhver tid gjeldende trivselsregler for trening og bad. I badet ber vi deg sette deg ekstra godt inn i våre baderegler. Du står selv ansvarlig for at egen helsetilstand ikke medfører helsemessig risiko for deg selv eller andre ved deltagelse i aktivitetene på Bølgen bad & aktivitetssenter. Oppdaterte trivselsregler for trening og bad finner du på våre nettsider www.bolgenbad.no/bad-og-trening-trivselsregler

Bruk av kamera og mobiltelefon med kamera er ikke lov i garderobe eller dusjområdet. I hele anlegget gjelder forbudet mot å ta bilder av andre gjester uten samtykke.

OPPSIGELSE / UTESTENGELSE
Bølgen bad & aktivitetssenter kan, uten forvarsel, si opp kundeavtalen ved brudd på kunde- og abonnementsvilkårene eller trivselsreglene, og innbetalt treningsavgift vil ikke bli refundert.

ANTIDOPING
Bølgen bad & aktivitetssenter ønsker et rent og sunt treningsmiljø og tolererer ikke bruk av dopingmidler blant kundene. Alle kunder hos Bølgen bad & aktivitetssenter må ta avstand fra bruk av dopingmidler gjennom bl.a. at du frivillig vil la deg dopingteste.
Som kunde hos Bølgen bad & aktivitetssenter bekrefter du at du ikke bruker stimuli eller doping som til enhver tid står oppført på listen til Antidoping Norge, http://www.antidoping.no, og tilsvarende på den særskilte listen for treningssentre, www.rentsenter.no. Bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av kundeavtalen, og gir Bølgen bad & aktivitetssenter rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Dersom man tester positiv på en dopingprøve, vil man risikere å bli politianmeldt.

PERSONVERN OG PERSONVERNERKLÆRING
Som kunde hos Bølgen bad & aktivitetssenter samtykker du til at Bølgen bad & aktivitetssenter innhenter, lagrer og behandler dine personopplysninger. Dette for å administrere kundeforholdet og for å optimalisere vårt tjenestetilbud og våre åpningstider. I den forbindelse innhenter vi og behandler dine personalia, og lagrer tidspunktet for når du registrerte ditt personlige adgangsarmbånd. Dette gir oss blant annet mulighet til å informere på våre web sider om hvilke tider som er mindre besøkt enn andre og med det yte bedre service til deg som kunde så du kan justere besøkene når du selv ser besøksstatistikken.

Som kunde samtykker du til at Bølgen bad & aktivitetssenter kan benytte elektroniske kommunikasjonsmidler for å kommunisere med deg om forhold av betydning for kundeforholdet, herunder nyhetsbrev og informasjon om nye tilbud og tjenester. Bruk av opplysninger i forbindelse med markedsaktiviteter er basert på samtykke som du selv administrerer via «Mine sider».

All informasjon lagret i Bølgen bad & aktivitetssenter kundedatabase vil kun benyttes internt. Bølgen bad & aktivitetssenter vil ikke videreformidle informasjonen til andre parter uten ditt samtykke. Utlevering vil likevel skje i forbindelse med betalingsinnkreving og regnskapsbehandling, samt ved en eventuell politisak.

Informasjon lagret ved inngåelse av kundeforholdet vil bli slettet senest 12* etter oppsigelse av kundeforholdet. Behandlingsansvarlig for personopplysninger er Drøbak Frogn Idrettsarena KF, org nr 918 347 151.

*)Grunnet forsinkelser med åpning av Bølgen bad & aktivitetssenter oppbevares informasjon om avsluttede kundeforhold til etter åpning for å sikre de kundeforhold som ble inngått fra 1. oktober 2017 til åpning. Etter åpning oppbevares opplysninger i 12 måneder etter oppsigelse av kundeforhold.

Du kan lese hele vår personvernerklæring og informasjon om bruk av informasjonskapsler via vår nettside www.bolgenbad.no/personvernerklaering/

BØLGEN BAD & AKTIVITETSSENTER RETTIGHETER
Bølgen bad & aktivitetssenter kan uten forvarsel, indeksregulere prisene tilsvarende utviklingen i KPI, men begrenset til 5 % pr. år. Andre prisendringer forutsetter 30 dagers varsel pr. e-post og/eller SMS. Bølgen bad & aktivitetssenter skal til enhver tid opprettholde høy kvalitet, slik at du som kunde kan trene under de beste forhold. For å sikre godt renhold og en høy kvalitet vil Bølgen bad & aktivitetssenter kunne stenge badet i en gitt periode. Dette vil bli varslet til kunder både elektronisk og i badet god tid i forveien.
Bølgen bad & aktivitetssenter forbeholder seg retten til å endre tilbudet av gruppetimer og åpningstider i sammenheng med sesongsvingninger, helligdager, offentlige fridager og ved nødvendig behov.
Bølgen bad & aktivitetssenter har rett til å endre kunde- og abonnementsvilkårene. Endringer som har innvirkning på kundene vil bli varslet.

Bølgen bad & aktivitetssenter har rett til å overdra denne kontrakten med alle rettigheter til tredjepart.
Bølgen bad & aktivitetssenter har rett til å fakturere kunder som påfører de lokaler vi bruker ekstrakostnader gjennom utilbørlig behandling av utstyr og innredninger, misbruker manuell eller automatisk brannmelder eller annen uønsket og skadeforvoldende adferd.

FRITAKSGRUNNER, LOVVALG OG TVIST
Bølgen bad og aktivitetssenter er ikke ansvarlig for hindring i eller begrensning av bad og treningsmuligheter, på grunn av forhold utenfor Bølgen bad og aktivitetssenter sin kontroll og som Bølgen bad og aktivitetssenter ikke kunne forutse eller overvinne følgene av (Force majeure).

Kunde- og abonnementsavtalen er underlagt norsk lov. Tvister mellom kunde og Bølgen bad og aktivitetssenter skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

Bølgen bad & aktivitetssenter / Drøbak Frogn Idrettsarena KF Drøbak, 24. september 2018